Horiba

Card image cap

Osmómetros

Osmómetros Criscópicos serie Osmomat 010/3000Para determinación de osmolaridad en soluciones acuosas.replica watches Osometros Coloidales serie Osmomat 050/070Para determinación de presión osmótica coloidalOsometros de membrana serie Osmomat 090Para

+ info


.